Стилът в образованието


  ППМГ "Академик Иван Ценов" е едно от най реномираните училища в България. Неговите ученици успешно се конкурират със своите връстници от сродните училища в страната на национални състезания и олимпиади. Вече няколко години учениците от гимназията се представят успешно на националната олимпиада по информационни технологии. Професията "Припожен програмист" беше включена в списъка на професиите за професионално образование и обучение през 2016 г. През учебната 2019-2020г. в ППМГ "Академик Иван Ценов"бе създадена професионална паралелка Професия "Припожен програмист" . В тази паралелка учат 26 ученика силно мотивирани да овладеят професията на бъдещето "Приложен програмист". Това сме ние X Д клас бъдещите разработчици на високо технологични продукти и бъдещите IT специалисти на Врачанската силиконова долина.

ППМГ"Акад.Иван Ценов"-Враца X Д клас Специалност "Приложно програмиране"
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started