Учители

Саша Гешева

класен ръководител на X Д

преподавател по Английски език

Наташа Ангелова

преподавател по Информатика и Информационни технологии.

системен администратор

Цветан Петров

преподавател по Математика


Ивайло Георгиев

преподавател по БЕЛ


Огнян Генов

преподавател по Информационни технологии ФУЧ


Пепа Павлова

преподавател по Физика


Ивалина Райкова

преподавател по Биология и ЗО


Татяна Василева

преподавател по Химия и ООС


Любина Карамелска

преподавател по История


Галина Романова

преподавател по Изобразително изкувство


Цветана Иванова

преподавател по География


Ирина Ставрева

преподавател по музика


Милен Маринов

преподавател по Физическо възпитание и спорт


Владислав Тодоров

преподавател по философия


ППМГ"Акад.Иван Ценов"-Враца X Д клас Специалност "Приложно програмиране"
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started