Новини

В седмицата на предприемача беше създадено информационно табло от ученицитеот VIII Д клас с ценни съвети за придобиване на предприемачески умения и идеи за равитие на собствен бизнес.

В ППМГ "Акад. Иван Ценов" - Враца беше проведен открит урок по информатика с участието на ученици от XI Д клас и гост-ученик от гр.Правец. Гостите представиха много ценна информация свързана със съвременните езици за програмиране и възможностите , които предоставя професията "Приложен програмист".

ППМГ"Акад.Иван Ценов"-Враца X Д клас Специалност "Приложно програмиране"
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started