Официално представяне на интернет сайт на специалност "Приложен програмист" 

22/12/2019

   На 18.12.2019 г. в ППМГ "Акад.Иван Ценов"-Враца беше представен официално новия ни интернет сайт , с  който  искаме  да  се  популяризира специалността " Приложен програмист " .

...
ППМГ"Акад.Иван Ценов"-Враца X Д клас Специалност "Приложно програмиране"
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started