Програмист - професия на бъдещето


Обучението по професията "Приложен програмист" се оъществява на базата на споразумение между МОН и четирите асоциации в ИТ сектора - Сдружение "Българска асоциация на софтуерните компании - БАСКОМ",
Сдружение "Българска асоциация по информационни ехнологии - БАИТ", Фондация "Клъстер информационни и комуникационми технологии" (ИКТ Кпъстер) и Сдружение "Българска аутсорсинг асоциация".

    Програмата е петгодишна (от 8-и до 12-ти кпас) и цепта й е да подготвя софтуерни специалисти на мноro високо професионално ниво.

Минимум 1600 часа ще са практика в компании от ИТ-сектора, ще се провеждат в реална работна реда и учениците ще работят по разрешаването на реални казуси. Обучението залага на фундаментална подготовка на мпадите хора с желание за кариера в ферата на софтуерната индустрия, която да ги направи конкурентни не само на българския, но и на глобалния пазар на таланти.

В края на миналата година те се договориха за стратегическо партньорство в процеса на учение и образование на учениците за придобиване на съвременно софтуерно образование, съответстеащо на потребностите на българската икономика и на бързо развиващата се ИТ индустрия в страната. Професията "Припожен програмист" беше включена в списъка на професиите за професионално образование и обучение през 2016 г.

В спедващите десет години се очаква да продължи дефицитът на софтуерни пециалисти, като в европейски мащаб по последни данни тази година има недостиг от над 350000 софтуерни разработчици с очакване той да достигне 500 000 до 2020 г. Ето защо обучението по професията "Приложен програмист" цели да подготвя учениците за успешна кариера с хоризонт поне 10 години напред

ППМГ"Акад.Иван Ценов"-Враца X Д клас Специалност "Приложно програмиране"
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started