Седмица на предприемача в VIII Д клас.

20/11/2019

В седмицата на предприемача беше създадено информационно табло от ученицитеот VIII Д клас с ценни съвети за придобиване на предприемачески умения и идеи за равитие на собствен бизнес.


ППМГ"Акад.Иван Ценов"-Враца X Д клас Специалност "Приложно програмиране"
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started