Открит урок в час по Информатика

16/11/2019
В ППМГ "Акад. Иван Ценов" - Враца беше проведен открит урок по информатика с участието на ученици от XI Д клас и гост-ученик от гр.Правец. Гостите представиха много ценна информация свързана със съвременните езици за програмиране и възможностите , които предоставя професията  "Приложен програмист".
...
ППМГ"Акад.Иван Ценов"-Враца X Д клас Специалност "Приложно програмиране"
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started