Бързо развиваща се индустрия

Една от най-бързо развиващите се и проспериращи индустрии към настоящия момент е именно IT сферата. Защо това е така? Ами защото всички други отрасли на икономиката имат нужда от софтуер: било то производство и поддръжка на автомобили, асансьори или хладилници, освен това софтуерни приложения се ползват и от банкови и други финансови институции, счетоводни къщи, училища, медицински заведения, университети... Можем да продължаваме безкрай. Нека не забравяме и домашните потребности - навсякъде в ежедневието си сме заобиколени от техника, която има нужда от софтуер. И разбира се тази нужда от софтуер разкрива много нови ниши, много нови възможности и в крайна сметка цялото това търсене води до бурно развитие на IT сектора.

ППМГ"Акад.Иван Ценов"-Враца X Д клас Специалност "Приложно програмиране"
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started