Новини

Учениците от VIII Д клас - професионална паралелкa"Приложен програмист" на ППМГ "Акад.Иван Ценов"-посетиха община Враца , където се запознаха с IT инфраструктурата на общинската администрация. Запознаха се с работата на "Информационния център" и разгледаха сървърното помещение.Бъдещите IT специалисти получиха полезна информация за дигиталното...

Учениците от професионалната паралелка "Приложен програмист" на ППМГ "Акад.Иван Ценов" - посетиха фирма "Лесто Продукт"- ЕООД- гр. Враца с управител Ивайло Гладнишки, който запозна учениците с техниката и целия производствен цикъл на съвременното предприятие, роботещо по високи европейски стандарти.

ППМГ"Акад.Иван Ценов"-Враца X Д клас Специалност "Приложно програмиране"
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started