Разнообразни направления


   Туризъм, маркетинг, изкуство, образование, финанси... диапазонът от посоки за развитие пред софтуерните инженери е огромен. Никоя индустрия не би могла да функционира без своите IT специалисти.

Ако ви стане скучно да се занимавате с уеб, можете да се захванете със създаването на мобилни приложения. Ако пък решите, че вече не искате да пишете компютърни игри със C# или C++, може да се насочите към киберсигурност, софтуерна архитектура или оптимизация. Нови приключения има зад всяка една затворена врата.

ППМГ"Акад.Иван Ценов"-Враца X Д клас Специалност "Приложно програмиране"
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started