Възнаграждение над средното за страната

     Нека си го кажем направо - когато стане дума за програмиране всеки от нас е повече или по-малко наясно с гъвкавите заплати и възможностите за бързо развитие, които IT сектора предлага. Грешно е обаче да виждате заплащането, като единствена или водеща мотивация. Истинският програмист се води от интереса си към разрешаването на проблемите, с които се сблъсква, а доброто възнаграждение идва като резултат от добре свършената работа. Зад това възнаграждение обаче стоят неизброимо количество часове, дни и години, в които
вие трябва непрекъснато, ежедневно да обогатявате своите знания, да трупате практически опит. Също така е много важно да можете да работите т.е. да мислите под напрежението от работа в кратки и точно определени срокове.
ППМГ"Акад.Иван Ценов"-Враца X Д клас Специалност "Приложно програмиране"
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started